Diu el Ministeri de Sanitat en una nota de premsa que després de la reforma que introduir el “copagament farmacèutic” el passat 1 de juliol de 2012, el Sistema Nacional de Salut ha registrat un descens d’un 24% en la despesa farmacèutica. El Ministeri diu que “l’estalvi registrat fins al juliol de 2012 en comparació amb la despesa fins al mateix mes del 2011 any s’eleva a 786.756.632 milions d’euros”. Però, quant paguem les famílies pels productes farmacèutics?

Gràcies als indicadors Habits, que entre altres fonts recullen dades de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, sabem que la mitjana de consum dels productes farmacèutics a Espanya és de 122€ a l’any per llar, encara que la despesa es dispara fins als 164 € anuals entre les famílies que resideixen a municipis de més de 10.000 habitants.

Ciudad Real és la localitat més destacada ja que la mitjana que gasten les seves famílies en farmàcia és de 322€. Segueix Melilla amb una mitjana de 317€. Després d’ells estan les llars de Conca (282€), Pamplona (279€), Madrid (267€) i Toledo (261€).

Mapa de distribución de gastos de las familias españolas en productos farmacéuticos

Mapa de distribució de despeses de les famílies espanyoles en productes farmacèutics. Font: Indicadors Habits d'AIS.

A l’altre extrem del rànquing està Terol, la despesa de les famílies en productes farmacèutics cau fins als 54€ l’any de mitjana. No gaire lluny estan les llars d’Osca que inverteixen una mica menys de 70€ l’any. Ciutats grans com Barcelona o València estan cap a la meitat alta de la llista, amb una despesa anual d’uns 170€ per família.

Aquest rànquing queda ben reflectit al mapa, on les zones roses són en les que habiten les famílies que realitzen major despesa en productes farmacèutics (més de 135,6€/any), mentre que les que menys inverteixen queden marcades en blau (menys de 104€/any). La zona blanca equival a la part mitjana de la taula.

30 províncies per sobre de la mitjana nacional de la despesa farmacèutica

Si parlem de províncies, les dues canàries coronen el rànquing amb una mitjana de despesa en farmàcia de les seves famílies de uns 196€. En els llocs immediatament inferiors estan Corunya, Tarragona, Granada i Múrcia, que inverteixen entre 170 i 180 euros anuals.

Les cinc províncies les llars de les quals menys destinen a productes farmacèutics són La Rioja, Sòria, Palència, Àvila i Lleó, amb una despesa mitjana anual que oscil·la entre els 69 i els 79€.

Quant a comunitats autònomes, després de Canàries se situen Múrcia i Navarra, amb un desemborsament d’uns 170 € per família a l’any; Catalunya (165€); i Galícia (162€). La Comunitat de Madrid està just al centre de la llista amb uns 138 € de despesa anual per llar. Mentre que a la part baixa estan les llars de la Rioja (69€), les dues Castelles-Catalunya (85€), Castella-la Manxa (94€) -, Astúries (110€) i Aragó (112€); tots per sota de la mitjana de consum nacional dels 122€.

Per veure el mapa amb més detalle i conéixer com es distribueix la despesa mitjana de les famílies en productes farmacéutics a nivell de municipi, prem aquí.