Habits Property Value

Mapa venta de una promoción en Valencia

Mapa venta de una promoción en Valencia

Habits Property Value és la solució dissenyada per AIS per a la gestió de la venda d’immobles.

Habits Property Value té tres eixos fonamentals. Por una banda, facilita la localització geogràfica dels possibles compradors de promocions de vivendes o qualsevol tipus d’actiu immobiliari. D’aquesta manera, permet realitzar accions molt més dirigides i amb un retorn de la inversió més elevat.

En segon lloc, proporciona informació de mercat. Això és, per exemple, la distribució del preu per metre quadrat en la zona de l’immoble a vendre.

Per últim, ofereix un simulador de preus que mostra com varia la probabilitat de venda per a cada immoble si es modifica el preu fixat.