Cartró ondulat WinBox

El problema

El mercat actual de l’embalatge de cartró ondat es caracteritza per una creixent exigència d’un millor nivell de servei. Cada vegada és més freqüent la demanda de comandes en la qual els volums són cada vegada menors i els temps de lliurament cada cop més curts. Si a això s’afegeix que existeix una reducció en els marges a causa d’una forta competència entre companyies, és lògic que la planificació de la producció sigui cada vegada més complexa, produint-se freqüents tensions entre els diferents departaments implicats en el flux d’activitats de l’empresa.

En conseqüència, és vital per a l’òptima organització de les plantes d’aquesta indústria, disposar d’un software de gestió i planificació de la planta que permeti donar solució al gran desafiament que suposa reduir els costos de producció donant un òptim servei al client final.

La solució

Per abordar aquesta problemàtica i aconseguir la planificació òptima, AIS ha desenvolupat Winbox®.

El sistema WinBox® ha estat desenvolupat en col·laboració amb empreses del sector del cartró ondulat, pensant en les empreses que es dediquen al corrugat.

WinBox® optimitza el rendiment global de la seva organització:

  • Servint millor als seus clients, atorgant dates reals d’ acompliment i comptant amb capacitat de reacció davant els imprevistos.
  • Incorrent en costos de producció més baixos, proporcionant la planificació òptima sobre la base de les característiques de la seva empresa.
  • Disminuint els estocs intermitjos gràcies a la filosofia Just in time.
  • Millorant la coordinació entre departaments compartint informació per a la presa unificada de decisions.
Winbox HMI
Fes clic per ampliar la imatge
Per aconseguir aquests objectius, el producte es compon de tres grans àrees funcionals:
Fes clic per ampliar la imatge

Suport al compromís realista de dates amb el client

Winbox disposa d’eines per a la presa de decisions basada tant en informació real de planta així com en la càrrega prevista a mig termini: informació de la càrrega de màquines, anàlisi d’alternatives de fabricació, simulador d’escenaris hipotètics, etc…

Tot amb l’objectiu d’adquirir compromisos realistes amb els nostres clients, conèixer els efectes en la planta d’aquests compromisos, prendre decisions per solucionar desajustaments i aconseguir un equilibri de la càrrega en les nostres màquines.

Planificació òptima de la producció en planta

Winbox permet optimitzar de forma global tota la planta, tenint en compte simultàniament tant la part d’onduladora com de transformació.

El resultat és la seqüència de processos que permet fabricar amb el mínim desaprofitament i el màxim nivell de productivitat, tenint en compte alhora la urgència associada a cada comanda.

Fes clic per ampliar la imatge
Fes clic per ampliar la imatge

Seguiment de la producció

Existeixen una sèrie d’eines la finalitat de les quals és realitzar el seguiment de la producció planificada en planta, amb comunicació directa a les diferents màquines, tant onduladora com a transformadora.

NOVETAT

Fes clic per ampliar la imatge

Simulador d’escenaris

Eina what-if per definir escenaris hipotètics de la planta i simular els potencials beneficis que es podrien obtenir:

Els meus amples de bobina de paper actuals són els ideals per al meu tipus de comandes actual?
Treballo amb massa qualitats de cartró? I si fusiono algunes d’elles?
Tinc ben configurat l’optimizador?