Tall de paper aisTrim

El Problema

La problemàtica de tall en una planta de paper pot variar molt depenent del volum de comandes i de la seva variabilitat en mides. En el millor dels casos la tasca de planificar el tall pot ser relativament senzilla i això pot portar al fet que un expert faci la planificació diària de forma manual sense grans complicacions.

De tota manera, aquesta situació presenta diversos inconvenients:

  • Costos millorables a causa de l’elevada quantitat de plans possibles. És difícil que el pla escollit per l’expert aconsegueixi el cost mínim quant a retallada, productivitat i estoc.
  • Infrautilització del temps de l’expert en planificació per realitzar la tasca mecànica de combinar les línies de fabricació.
  • Dependència de l’expert. Quan l’expert no pot realitzar la planificació, els plans de fabricació es ressenten sensiblement.
  • Rigidesa del procés de planificació i el seu efecte en el nivell de servei. Problemes per incorporar modificacions d’última hora sol·licitades pel departament comercial.

La Solució

Per resoldre aquesta problemàtica, aisTrim és una eina informàtica que permet planificar el tall de bobines de paper, tant si fan tall de bobines a bobines, de bobines a formats (doble tall: bobinadora – resmadora) o tots dos casos alhora, optimitzant el cost de desaprofitament lateral (minvament) i el canvi de fulles.

De Bobina a Bobina
De Bobina a Bobina a Format
De Bobina a Format

La solució aisTrim contribueix a la millora de la planificació en diversos aspectes:

  • Disminució de costos. Obté el pla de tall òptim que minimitza el desaprofitament per retallada, maximitza la productivitat de la planta i ajusta les tones a fabricar a la quantitat de producte sol·licitada pels clients.
  • Potència de càlcul. Calcula plans de fabricació corresponents a grans carteres de comandes en pocs segons.
  • Flexibilitat en el servei. Permet modificar la cartera de comandes en qualsevol moment i així poder respondre davant imprevistos i obtenir ràpidament la nova planificació òptima.
  • Més valor afegit de l’expert en planificació, ja que pot dedicar el seu temps a considerar diversos escenaris de servei.
  • Simulació d’escenaris. Permet simular diversos escenaris, de manera que pugui escollir-se l’opció més oportuna.

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Rebre més informació sobre els serveis i solucions de màrqueting de AIS