Valoració garanties immobiliàries

El Problema

El canvi en la tendència del preu de l’habitatge dels últims anys ha provocat un notable augment de la incertesa sobre el valor de les carteres immobiliàries. Aquesta situació es veu agreujada pel ràpid creixement de les carteres de béns per compra, dació o execució de les entitats financeres. Aquest escenari fa més necessari que mai disposar d’eines que permetin determinar el preu dels immobles complint amb dues premisses fonamentals:

  • Possibilitat d’avaluar la variació del preu davant diferents escenaris
  • I que tot això pugui dur-se a terme amb un cost moderat

La Solució

AIS ha desenvolupat eines que compleixen amb aquestes premisses i que han estat implementades amb èxit tant a Espanya com a Mèxic. L’eina desenvolupada utilitza el mètode RDF (Risk Dinamycs Into the Future) en el suport a la pren decisions estratègiques sobre la cartera immobiliària mitjançant l’ús de dades internes i eines de simulació.

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Rebre més informació sobre els serveis i solucions de màrqueting de AIS