ODS Maps

ODS Maps és la solució integral per a la gestió dels Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) i els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE).

ODS Maps inclou dades, software i serveis per a facilitar a les ciutats i comunitats d’Espanya la informació, la ciència i les eines necessàries per a mesurar, interpretar, visualitzar, col·laborar i actuar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, contribuint a facilitar el camí cap a la fi de la pobresa, la protecció del planeta i la pau i prosperitat dels ciutadans.

Amb ODS Maps podràs…

Accedir a més de 300 variables i indicadors, calculats per al teu municipi, per a caracteritzar, mesurar i calibrar el grau de compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i els 10 objectius de l’Agenda Urbana Espanyola.

Analitzar el municipi a nivell de secció censal, per a comprendre on es troben les zones més sensibles i poder dissenyar polítiques territorials efectives.

Accedir a un conjunt de mapes i quadres de comandament geogràfics preconfigurats per a facilitar la interpretació de les dades per part de tots els usuaris.

Disposar de totes dades en un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) complet, i poder combinar-los amb informació municipal per a crear informes, mapes i aplicacions pròpies.

ODS Maps es compon de més de 300 variables amb dades demogràfiques, socioeconòmics, ambientals i de territori per a caracteritzar cada ODS o objectiu AUE, a nivell de secció censal o de municipi, preparats i llestos per a usar en la solució.

A més, inclou indicadors calculats per a cada municipi o regió que permeten calibrar el compliment de cada ODS i dades de referència per a municipis veïns o de característiques similars, i comparatius a nivell de província, comunitat autònoma i país.

D’altra banda, inclou aplicacions preconfigurades com:

  • Quadres de comandament per a cada indicador, per a analitzar territorialment l’estat de cada variable amb la finalitat de facilitar el disseny i la validació de les polítiques i mesurar el grau d’avanç del municipi en cadascun dels objectius.
  • Aplicacions de consulta per a generar mapes interactius i informes dinàmics.

ODS Maps és una solució de AIS Group, l’Observatorio de la Sostenibilidad i Esri España.

Coneix més a fons ODS Maps sol·licitant informació o descarregant el catàleg de la solució.