Qui som

AIS – Aplicacions d’Intel·ligència Artificial, S. A. és una empresa de consultoria estratègica, financera i tecnològica amb operacions a nivell internacional.La nostra especialitat és generar valor a partir de les dades mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial, intel·ligència de negoci i la tecnologia perquè els nostres clients aconsegueixin els seus objectius. Per a això, ens recolzem en la creació de sistemes de suport a la presa de decisions basats en la modelització estadística per a la previsió i matemàtica per a l’optimització, així com en l’ús de tècniques Big Data i Machine Learning.

A més d’enfocar-nos en l’analítica de dades (data analytics), a AIS desenvolupem plataformes de software a les quals implementem els nostres algorismes. Així proporcionem als nostres clients solucions completes para poder optimitzar els seus processos en base a decisions data-driven.

L’activitat de AIS es vertebra entorn de diferents grans àrees. D’una banda, la gestió integral del risc de crèdit, abastant des de la confecció a mesura de scorings i ratings fins a la implementació de models integrals de risc o projectes complets de Basilea III, passant també pel desenvolupament de sistemes experts per als departaments de recobrament, que s’ocupen de la recuperació d’impagats, i la validació de tot tipus de models. 

D’altra banda, AIS és especialista en màrqueting analytics, aportant els models més fiables i avançats de cara al fet que els nostres clients aconsegueixin el major impacte comercial. En aquest terreny AIS treballa en camps com el market research, targeting, customer intelligence, marketing analytics, geomarketing, models de propensió i d’abandó, caracterització de punts de venda, etc. Gairebé totes les seves solucions dirigides als professionals del màrqueting tenen una base comuna, les tipologies Habits, de les quals són els creadors.

Més enllà del màrqueting, els indicadors Habits són una part fonamental d‘ODS Maps, una eina dirigida als governs i institucions públiques per a poder diagnosticar i mesurar el seu grau d’avenç en relació als Objetius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i als Objetius de l’Agenda Urbana Espanyola.

AIS treballa també pel progrés de la indústria 4.0 amb els departaments de planificació, logística i distribució en matèria d’optimització de la producció i previsió de la demanda.

Per últim, a AIS portem la intel·ligència artificial al camp dels Recursos Humans (RRHH) amb solucions de People Analytics que van des de la lectura automàtica de CVs (CV screening) al desenvolupament de models para prevenir l’absentisme laboral i a eines orientades a l’upskilling i reskilling, que permeten donar impuls a la fidelització del talent intern. 

AIS, amb seu central i Barcelona i oficines a Buenos Aires, Mèxic D.F., Santiago de Xile, Bogotà i Lisboa, treballa a més de 20 països a tot el món.

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Rebre més informació sobre els serveis i solucions de màrqueting de AIS