Seguiment

La proliferació d’eines i models en la gestió del risc de crèdit de les entitats financeres unit un entorn macro-econòmic d’importants canvis fa que la funció de seguiment sigui ara més important que mai. AIS ha desenvolupat eines i models que faciliten aquesta tasca i la converteixen en una font d’oportunitats.

  • Scoring comportamental: els models basats en el comportament dels clients permeten anticipar-se als problemes futurs que, mitjançant la definició de polítiques adequades, permeten minimitzar-los. En els productes revolving (com a targetes de crèdit) permeten una gestió activa del portafoli que garanteix uns baixos nivells de risc.
  • Scoring de buró: conèixer la situació del nostre client en el sistema financer és fonamental per prendre decisions encertades. La millor eina per sintetitzar aquesta informació és un Scoring de Buró, que es converteix en el complement ideal dels models interns de les entitats financeres.
  • AIS Observer: eina de control iseguiment integral de risc creditici. Es construeix sobre un datamart analític de dades històriques de crèdit, permetent seguir l’evolució dels múltiples indicadors de risc i analitzar les seves implicacions, així com avaluar els models de predicció i medició o simular escenaris futurs i el seu impacte sobre les diferents carteres de l’entitat.
  • AIS FinRisk: Eina web de càlcul de capital financer. Integra risc de mercat, operacional i de crèdit. Mesura la pèrdua esperada i el VaR dels diversos tipus de risc de l’entitat, tant en condicions normals com estressades. Ofereix els resultats per segments de risc, de negoci i per operació. Contribueix a reduir la incertesa davant possibles pèrdues futures (esperades i inesperades) que podrien afectar a la viabilitat de les entitats.
  • Models d’alertes: models que permeten a les entitats financeres detectar precoçment la futura deterioració del risc en les seves operacions i actuar per a evitar que derivin en l’augment de les provisions que han de destinar.