AIS Master

AIS Master és una eina dirigida als equips d’experts que desenvolupen i analitzen els models de risc de les entitats financeres (banca i fintech) que aporta agilitat a l’hora de comprendre i realitzar el seguiment dels models machine learning i d’analitzar el seu comportament. Una dels seus principals avantatges és que facilita la traçabilitat dels models machine learning, la qual cosa és molt rellevant especialment en el cas dels models supervisats.

AIS Master se centra en 3 eixos fonamentals:

  • Anàlisi de les dades
  • Presa de decisions
  • Autoaprenentatge i seguiment

Comprendre les dades (anàlisi exploratòria)

Un model machine learning aprèn de les dades que fa servir. Si la informació no és coherent, el model extraurà conclusions incorrectes, una cosa inacceptable quan els seus resultats afecten decisions com la concessió de crèdits. AIS Master facilita aquesta anàlisi exploratòria de les dades i genera automàticament la documentació de l’anàlisi de les variables, arribant a reduir radicalment el temps emprat -de 3 setmanes a 1 hora en models de 1.000 variables.

Entendre el model: Com es prenen les decisions?

Una vegada construït el model, AIS Master permet saber quin impacte té cada variable en el resultat final i quina és la seva tendència. Això és imprescindible per a destriar els criteris darrere de la decisió i és especialment rellevant en els models que estan subjectes a la supervisió, ja que el regulador (Banc d’Espanya) exigeix que això estigui documentat.  AIS Master ajuda a comprendre el model, saber quines variables intervenen i quin pes té cadascuna. Una funcionalitat fruit del treball de la R+D d’AIS, resultat de combinar la seva expertise en models de machine learning d’una banda, en gestió de riscos per un altre, i de conèixer les exigències del regulador en analitzar un model.

Autoaprenentatge i seguiment del comportamento del model

AIS Master ajuda a controlar el procés d’aprenentatge automàtic dels models machine learning. Periòdicament i a mesura que es va nodrint de noves dades, genera nous models que compara amb el model en producció de l’entitat.

L’eina disposa d’alertes d’autoaprenentatge que, a la vista dels resultats comparatius, pot recomanar la substitució del model en producció pel model candidat.

AIS Master no és una eina exclusiva per a models machine learning. Pot treballar també amb models construïts amb altres tècniques.