Habits®

Habits® és un conjunt d’indicadors econòmics i sociodemogràfics que aporten un precís retrat de la societat espanyola i de la seva forma de vida. Una eina clau a l’hora de definir estrategias de màrqueting i geomàrqueting.

Por una banda, Habits® presenta una segmentació de les famílies espanyoles en tipologies a partir dels seus trets sociodemogràfics i econòmics. Permet conèixer la presència i perfil de despesa de cada tipologia de llar a cada microzona, ja sigui secció censal o tram de via. És a dir, Habits® no només defineix els tipus de família, sinó que les situa geogràficament, de manera que pot saber-se quina densitat de cada tipologia hi ha a cada zona.

Retrato del desempleo en España

El Mapa de l’Atur (Abril 2013)

Habits® ofereix una gran quantitat d’indicadors econòmics familiars com els ingressos, les despeses i el valor de la vivenda. Es construeix sobre bases de dades públiques, pel que compleix escrupolosament amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

Habits® dóna resposta a les quals poden considerar-se les grans preguntes per als directors comercials i de màrqueting: qui?, quants?, on? i com?

QUI? Habits® aporta una segmentació, una classificació dels tipus de llars. Facilita la definició del target.

ON? Habits® situa aquestes famílies geogràficament sobre el mapa. Ofereix la seva precisa localització.

QUANTS? Habits® informa de quantes famílies de cada tipologia hi ha en cada secció censal / tram de via (o municipi, o província o el territori desitjat pel director comercial o de màrqueting). Un tret diferencial és que Habits® no es limita a descriure quin és la tipologia de família dominant a l’àrea geogràfica determinada, sinó que ofereix la densitat de tipologies, és a dir, quantes famílies hi ha de cada classe.

COM? Habits® disposa de les dades sobre hàbits de consum, nivells de renda i altres indicadors sociodemogràfics, per la qual cosa brinda informació sobre com es comporta cada tipologia de família, cada target.

Conèixer la presència i el perfil de despesa de cada tipologia de llar a cada territori ofereix als directors comercials i directors de màrqueting la possibilitat de saber on està exactament el públic objectiu per als seus productes (geotargeting) i com es comporta. Aquesta informació és una peça fonamental a l’hora de definir estratègies de màrqueting i vendes que es tradueixin en un major impacte comercial i amb una elevada tornada de la inversió, per la qual cosa aporten a l’empresa un avantatge competitiu sostenible en el temps.

Mòduls d’Habits®

A més de tota la informació relativa a los perfils de despesa, els ingressos i les tipologies de les famílies, Habits® Big Data disposa d’una altra informació demogràfica com la taxa d’atur total i per tram d’edat a cada àrea, així com la taxa de població en risc de pobresa o l’índex de capacitat econòmica. També recull informació catastral i dades relacionades amb la vivenda (entre ells el preu mig del m2 a la zona), informació relativa a l’actividad econòmica (número d’empreses i autònoms, quantitat d’empreses per número de treballadors, per volum de vendes, per sector d’activitat, etc), i fins i tot detalls sobre la meteorologia de cada zona. A més conté dades relatives al comportament dels usuaris de diferents xarxes sociales. En total, més de 1.800 indicadors, que per a una anàlisi més ràpida i gràfica poden visualitzar-se sobre el mapa a través de l’eina AIS Datamaps.

 

visualización en AIS Datamaps

Exemple de visualitzación amb AIS Datamaps

 

Aplicacions

Algunes de les principals utilitats d’Habits® passen per:

  • Localització del target objectiu.
  • Coneixement més exhaustiu del client.
  • Determinació del saldo promig mensual entre ingressos i despeses familiars a cada secció censal.
  • Proporcionar informació addicional sobre qualsevol punt de venda.
  • Enriquiment de models de dades: models d’estimació de rendes, Clients – No Clients.
  • Quantificació del mercat potencial en cada punt de venda.
  • Gestió de l’esforç promocional en el punt de venda.
  • Optimització logística.
  • Definició d’estratègies de venda creuada.
  • Determinació del valor dels immobles de cada secció censal.

Descobriu com Habits® pot ajudar-vos a millorar el vostre negoci llegint aquest cas d’èxit.

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Rebre més informació sobre els serveis i solucions de màrqueting de AIS

Si us plau, escull el tipus de newsletter que desitges rebre: