Consultoria

El profund coneixement acumulat des dels orígens de’AIS en termes de risc de crèdit ens converteix en grans integradors dels requeriments regulatoris en la gestió real de riscos de totes les carteres d’una entitat financera. Tot això situa a AIS com a referència dins del sector de la consultoria.

En aquest terreny, AIS abasta des de la definició estratègica del posicionament de les entitats financeres en el marc regulatori (relació cost  – benefici), fins al suport de negoci més quotidià d’adaptació funcional d’eines de gestió, definició de facultats o disseny de les polítiques de seguiment i recuperació de les entitats.

  • Consultoria Basilea III
  • Consultoria estratègica
  • Consultoria de gestió
  • Impacte econòmic i social
  • Consultoria per a banca de desenvolupament
  • Validació de models

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Rebre més informació sobre els serveis i solucions de màrqueting de AIS