L’envelliment de les carteres en mora està deteriorant les ràtios de recuperació de les agències. En aquesta situació, qui disposi de millor informació i gestioni la seva cartera amb les eines adequades obtindrà un major percentatge d’èxit.

Per que aquesta agència sigui la vostra, AIS posa a la vostra disposició els indicadors Habits, que aporten dades sobre el perfil socioeconòmic de les famílies i sobre la zona de residència de cada deutor. Amb aquest enriquiment d’informació, que proporciona un major coneixement sobre els deutors, es multipliquen les probabilitats d’èxit de la recuperació de les carteres.

Com beneficien els indicadors Habits al seu negoci?

El major coneixement sobre la seva cartera que brinden els indicadors Habits contribueix a una gestió de la recuperació més eficaç en optimitzar els seus processos de:

SEGMENTACIÓ, facilitant definir estratègies per dur a terme les accions de major probabilitat d’èxit per a la recuperació.

RENEGOCIACIÓ, doncs determina la situació econòmica més probable de cada deutor.

REFINANÇAMENT, ja que permet establir plans de pagament concordes amb la situació socioeconòmica més probable del deutor.

Quina informació proporcionen els indicadors Habits sobre el deutor?

Habits li permet conèixer:

  • El seu nivell més probable d’ingressos familiars.
  • El seu saldo més probable entre ingressos i despeses.
  • Els metres quadrats del seu habitatge.
  • El preu de mercat o de lloguer del seu habitatge.
  • Les característiques de la zona on resideix (rural, urbana alta, mitjana, baixa, unifamiliars,…)
  • El percentatge de desocupació a la zona on se situa el seu habitatge. Per la zona s’entén la secció censal, que és un àrea que abasta uns 400 llars.
  • Les tipologies de famílies predominants a la seva àrea de residència: pensionistes de classe alta, parelles de classe baixa amb nens, solters, etc. Hi ha 18 tipologies de llars.

AIS li ofereix un servei personalitzat que li aportarà els indicadors que necessiti, amb una inversió mínima. Sigui el primer a disposar d’ells posant-se en contacte amb nosaltres: marketing@ais-int.com.

Conegui totes les nostres solucions per a la gestió eficaç de la recuperació d’impagats aquí.