Demografia i comerç

Demografia i comerç és el títol de la ponència que el director comercial d’AIS per a Espanya i Portugal, Agustí Amorós, realitzarà en el Forum TIG/SIG el proper 15 de novembre. Aquest fòrum s’integra en el marc del Smart City Expo World Congress, que té...

Quant gastem els espanyols en farmàcia?

Diu el Ministeri de Sanitat en una nota de premsa que després de la reforma que introduir el “copagament farmacèutic” el passat 1 de juliol de 2012, el Sistema Nacional de Salut ha registrat un descens d’un 24% en la despesa farmacèutica. El...

Eines avançades de gestió de risc

Organitzen ENSERBIC i ASOBAN “Eines Avançades de Gestió del Risc: experiències d’èxit per aconseguir un creixement rendible i sòlid”, Sr. David Fernández, director d’AIS Argentina 25 de juliol de 2012, Bolívia